Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ ΤΟΥ Β' Εωθινόν Στ' (παραλλαγή και μέλος), Εωθινόν Ι' (παραλλαγή και μέλος), Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου μέλος, Ασματικόν (παραλλαγή και μέλος), Σήμερον σωτηρία μέλος

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΗΧΟΣ ΠΛ ΤΟΥ Β' Συν Πατρί και Πνεύματι αργό και σύντομο , Τριήμερος ανέστης Χριστέ σύντομο.

Νέες δημοσιεύσεις.

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Β' Ο Σταυρός σου Κύριε (παραλλαγή μέλος αργό και μέλος συντομο) και Η ταφή σου Δέσποτα (μέλος αργό και σύντομο)

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ ΤΟΥ Β' Ο Κανών Ωδή Α΄Ο Ειρμός, Η Τιμιωτέρα, Πάσα Πνοή, Αινείτε.

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Β' Αναβαθμοί Αντίφωνον Α, Β, Γ και Προκείμενον

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ. Το Δογματικόν Θεοτοκίον, Την ανάστασιν σου Χριστέ Σωτήρ, Πύλας συντρίψας χαλκάς, Ρεύσεως ημάς, Σταυρωθείς ως ηβουλήθης, Ο ποιητής και Λυτρωτής, Θεός Κύριος, Απολυτίκιον, Θεοτοκίον, Καθίσματα Μετά την Α' Στιχολογία και Καθίσματα Μετά την Β' Στιχολογία

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ.του Β' "Σε Κύριε τον όντα" αργό και σύντομο και "Εν τω Σταυρώ σου Χριστέ" αργό και σύντομο.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Νέες δημοσιεύσεις

Νέες δημοσιελυσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Β' Νίκην έχων Χριστέ παρ. και μέλος και σύντομο μέλος, Σήμερον Χριστός μέλος αργό και σύντομο.

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Β'

Νέες δημοσιεύσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Β', Κύριε εκέκραξα παρ. και μέλος Κατευθυνθήτω παρ. και μέλος

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Νέες αναρτήσεις.

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Εωθινόν Ζ΄παραλλαγή και μέλος και Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου μέλος.

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Απηχήματα: Νέες ανρτήσεις

Απηχήματα: Νέες ανρτήσεις: Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ «Α' Αντίφωνον» , «Β΄Αντίφωνον» , «Γ' Αντίφωνον» , «Προκείμενον» , «Ο Κανών»...

Νέες ανρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ «Α' Αντίφωνον», «Β΄Αντίφωνον», «Γ' Αντίφωνον», «Προκείμενον», «Ο Κανών», «Πάσα πνοή» παρ. και μελωδία, «Αινείτε» παρ. και μελωδιά, «Ανέστης Χριστός εκ νεκρών» παρ. και μελωδία, «Ανέστης Χριστός εκ νεκρών » μέλος σύντομο, «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι » μέλος σύντομο, «Τι αναταποδώσωμεν τω Κυρίω» μέλος σύτνομο.

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Ανέστης εκ του τάφου, Τον αναστάντα εκ νεκρών, Υπό τον Άδη κατελθών, Φοβερός ώφθης, Υπό την σην Δέσποινα, Θεός Κύριος, Απολυτίκιον (Κατέλυσας τω σταυρώ), Θεοτοκίον, Μετά την Α' Στιχολογίαν και Μετά την Β' Στιχολογίαν.

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Νέα ανάρτηση

Νέα ανάρτηση  στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ, "Καν συνελήφθης Χριστέ" σύντομο

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ "Το Δογματικόν Θεοτοκίον"παρ. και μέλος, "Δεύτε αγαλλιασώμεθα" σύντομο μέλος, "Σταυρόν υπέμεινας Σωτήρ" σύντομο μέλος, "Απόστολοι ιδόντες" σύντομο μέλος.

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Νέα σελίδα και νέες αναρτήσεις.

Νέα σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ με νέες αναρτήσεις "Κύριε εκέκραξα παρ. μέλος, Κατευθυνθήτω παρ. μέλος, Δεύτε αγαλλιασώμεθα παρ. μέλος"

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Νέα ανάρτηση.

Στην σελίδα ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ αναρτήθηκε σύνδεσμος με την ηχογράφηση της "ΠΑΝΝΥΧΙΔΟΣ". Πρόκειται για Νυκτερινή Ασματική Ακουλουθία κατά το Βυζαντινό Κοσμικό Τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίας Σοφίας.
Μελοποίηση: Γρηγορίου Στάθη (Ομοτ. Καθηγητού του Παν/μιου Αθηνών)
Ψάλει ο Χορός Ψαλτών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος "Ιερεύς Παύλος Σκοπελίτης" με χοράρχη τον Δήμο Τσίμπο.

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014