Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ Α', Πάσα πνοή, Αινείτε αυτόν πάντες οι Άγγελοι,Δόξα αυτή έσται, Αινείτε τον Θεόν εν τοις Αγίοις, Αινείτε αυτών επί ταις δυναιστείαις.