Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ Α', Τω πάθει σου Χριστέ, Αγαλιάσθω η κτίσις, Βασιλεύς υπάρχων, Γυναίκες μυροφόροι, Ιδού πεπλήρωται, Εις τους Αίνους (Υμνούμεν σου Χριστέ, Ο σταυρόν υπομείνας, Ο τον Άδην σκυλεύσας, Την θεοπρέπην σου συγκατάβαση) σύντομα.