Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Νέα σελίδα, νέες αναρτήσεις.

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Δ'. Κύριε εκέκεραξα παρ-μέλος αργό, Κατευθυνθήτω παρ.-μέλος αργό, Εσπερινόν ύμνον παρ.-μέλος αργό, Εσπερινόν ύμνον μέλος σύντομο, Κύριρ Κύριε μη απορρίψης ημάς μέλος σύντομο, Χαίρε Σιών μέλος σύντομο, Ο εκ Θεού Πατρός Λόγος μέλος σύντομο.