Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. ΤΟΥ Δ' Θεός Κύριος παρ.-μέλος, Απολυτίκιον(Εξ ύψους κατήλθες), Θεοτοκίον (Ο δι ημάς γεννηθείς), Μετά την Α' Στιχολογίαν, Μετά την Β' Στιχολογίαν.