Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Νέες αναρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στην σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ Ανέστης εκ του τάφου, Τον αναστάντα εκ νεκρών, Υπό τον Άδη κατελθών, Φοβερός ώφθης, Υπό την σην Δέσποινα, Θεός Κύριος, Απολυτίκιον (Κατέλυσας τω σταυρώ), Θεοτοκίον, Μετά την Α' Στιχολογίαν και Μετά την Β' Στιχολογίαν.