Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Νέες ανρτήσεις

Νέες αναρτήσεις στη σελίδα ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ «Α' Αντίφωνον», «Β΄Αντίφωνον», «Γ' Αντίφωνον», «Προκείμενον», «Ο Κανών», «Πάσα πνοή» παρ. και μελωδία, «Αινείτε» παρ. και μελωδιά, «Ανέστης Χριστός εκ νεκρών» παρ. και μελωδία, «Ανέστης Χριστός εκ νεκρών » μέλος σύντομο, «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι » μέλος σύντομο, «Τι αναταποδώσωμεν τω Κυρίω» μέλος σύτνομο.